เดธโน้ต

เดธโน้ต เป็นซีรีส์การ์ตูนญี่ปุ่นที่เขียนโดย สึงุมิ โอบะ และวาดภาพประกอบโดย ทาเคชิ โอบาตะ นี่คือแบบทดสอบเกี่ยวกับเดธโน้ต

คุณเป็นตัวละครใดในเรื่องเดธโน้ตคุณเป็นตัวละครใดในเรื่องเดธโน้ต