ภาษาเดนมาร์ค

แบบทดสอบที่จะคำนวนระดับความสามารถด้านภาษาเดนมาร์คของคุณ

แบบทดสอบคลังศัพท์ภาษาเดนมาร์กออนไลน์แบบทดสอบคลังศัพท์ภาษาเดนมาร์กออนไลน์