เกมพัฒนาสมอง

แบบทดสอบที่ทดสอบความสามารถทางจิตของคุณ ซึ่งจะท้าทายเอาเรื่องทีเดียว

แบบทดสอบการจำแนกสี - 2.0 อัพเดตมาพร้อมกับตารางผู้นำและรายงานสถิติแบบทดสอบการจำแนกสี - 2.0 อัพเดตมาพร้อมกับตารางผู้นำและรายงานสถิติชาเลนจ์แบบทดสอบเสียงจาก LOLชาเลนจ์แบบทดสอบเสียงจาก LOLมีอะไรซ่อนอยู่ในภาพกันนะมีอะไรซ่อนอยู่ในภาพกันนะคุณแยกหน้าตาคนเอเชียออกมั้ยคุณแยกหน้าตาคนเอเชียออกมั้ยแบบทดสอบจำตัวเลขแบบทดสอบจำตัวเลขแบบทดสอบความเร็วในการตอบสนองแบบทดสอบความเร็วในการตอบสนองแบบทดสอบการรับรู้สี (แบบทดสอบตาบอดสึ)แบบทดสอบการรับรู้สี (แบบทดสอบตาบอดสึ)แบบทดสอบความจำระยะสั้นแบบทดสอบความจำระยะสั้นความจำคุณดีแค่ไหนความจำคุณดีแค่ไหนAPM ของคุณอยู่ที่เท่าไร (แบบทดสอบความเร็วในการออกคำสั่ง Action Per Minute)APM ของคุณอยู่ที่เท่าไร (แบบทดสอบความเร็วในการออกคำสั่ง Action Per Minute)แบบทดสอบทักษะด้านมิติสัมพันธ์แบบทดสอบทักษะด้านมิติสัมพันธ์ดวงตาคุณแยกแยะสีได้ดีแค่ไหนดวงตาคุณแยกแยะสีได้ดีแค่ไหนแบบทดสอบวัดอายุจิตแบบทดสอบวัดอายุจิต