Test uzasadnienia wizualno-przestrzennego

Czy potrafisz układać puzzle 3D ... bez użycia rąk? Nasz test inteligencji wizualno-przestrzennej ocenia Twoją zdolność do mentalnego manipulowania obiektami 3D. Dowiedz się, czy twój mózg potrafi obracać i składać te obrazy - i baw się dobrze! Poniższy test ma na celu zmierzenie twoich zdolności wzrokowych i percepcyjnych, a także twojego abstrakcyjnego rozumowania. Pytania są uporządkowane według stopnia trudności.

Testy zdolnościowe
Twoje przestrzenne IQ to:
Obliczanie...

Jeszcze raz