Muse scroll test

se hvor hurtigt du kan scrolle!

510153060💪Marathon

Muse scroll test, aka "roller speed test", er en test for at se hvor hurtigt du kan scrolle. Har du nogensinde overvejet hvor mange pixels du kan scrolle pr sekund? Tag testen og find ud af det.

Alt du skal gøre er at scrolle på musen så hurtigt som muligt. Venligst bemærk, at hvis du scroller forskellige veje (op/ned) så vil det have betydning for din score.

EvnetestEvnetestsGamingMenneskelige metrikkerMusSelvtræningHastighedstest
Dit Scroll Test Resultat:
Udregner...

Prøv igen