1/?

Basisschool algemene kennisquiz

98% van de volwassenen faalt

We verzamelden de dagelijkse tests van basisscholen in 10 landen om deze quiz te ontwerpen. Na een kleine steekproef die we hebben getest op een groep volwassene deelnemers, beantwoordde slechts 2% van de groep elke vraag correct.

Gebruik geen Google en vraag geen hulp van je vrienden bij het invullen van deze quiz! Succes!

Kennis
Je basisschool niveau is
Berekenen...

Nog een keer