1/?

Basisschool algemene kennisquiz

98% van de volwassenen faalt

We verzamelden de dagelijkse tests van basisscholen in 10 landen om deze quiz te ontwerpen. Na een kleine steekproef die we hebben getest op een groep volwassene deelnemers, beantwoordde slechts 2% van de groep elke vraag correct.

Gebruik geen Google en vraag geen hulp van je vrienden bij het invullen van deze quiz! Succes!

Je basisschool niveau is

Om te zien hoe andere mensen scoorden op deze test, volg onze facebook pagina

Nog een keer