1/?

מבחן IQ 2015

הנה אתגר לשנת 2015! יש 18 שאלות חדשות שתוכלו לענות עליהן.

אפילו לאקדמאים קשה להגדיר "מנת משכל", אז בבקשה הימנעו להשוות את התוצאות שלכם עם מבחני IQ אחרים ברשת. נפוץ לקבל תוצאה נמוכה מאחר והמבחנים אינם קלים! :)

[ IQ Tests ]
התוצאה שלכם
מנתח...

To see how other people scored on this test, please follow our Facebook Page.

נסו שנית