ทำแบบทดสอบ

บุคคลิกแบบINTJ

ทำแบบทดสอบ
สารบัญ

ภาพรวมชาว INTJ

เข้มงวด / ฉลาด / เป็นอิสระ / มีเหตุผล

ภาพประกอบของประเภทบุคลิกภาพ INTJ ที่สร้างโดย Arealme ซึ่งมีรูปสัญลักษณ์ของลักษณะทางและสไตล์ของบุคลิกภาพนี้

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTJ เป็นคน ช่างคิด มีเหตุผล และ ใจเย็น ยึดมั่นในหลักการเชิงปฏิบัติและจัดลำดับความสำคัญได้ดี พวกเขามักจะตั้งความคาดหวังไว้สูงและมีมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับตัวเอง พวกเขาใช้การคิดอย่างมีเหตุมีผลในการตัดสิน พวกเขาแสวงหาประสิทธิภาพและความสมบูรณ์แบบ พวกเขาดูเหมือนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในการมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายของตน แม้ว่าชาว INTJ จะมีสัดส่วนเพียงประมาณ 2% ของประชากรทั้งหมด แต่ความมุ่งมั่นและความสามารถอันแน่วแน่ของพวกเขาในการแสวงหาความเป็นเลิศและบรรลุเป้าหมาย มักจะทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จของตนเอง ทำให้พวกเขาเป็นผู้นำและผู้สร้างสิ่งใหม่ๆอย่างไม่มีใครมาแทนที่ได้

มุมมองนิสัย
รูปแบบการเข้าสังคมอินโทรเวิร์ต
สไตล์การวิเคราะห์ข้อมูลการหยั่งรู้
สไตล์การตัดสินใจคิดวิเคราะห์
ไลฟ์สไตล์ที่ชอบการตัดสินใจ
พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ล้วนแล้วแต่เป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพ ตารางใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

ลักษณะเฉพาะ

จุดแข็ง

ในฐานะนักยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ชาว INTJ มีความเป็นเลิศในด้าน การจัดการภาพรวมและการบริหารจัดการที่พิถีพิถัน พวกเขามีความหลงใหลในการหาความรู้และสำรวจแนวคิดใหม่ๆ โดยเจาะลึกถึงรากเหง้าเพื่อเข้าใจแก่นแท้ของเรื่องต่างๆ สิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาไม่มีความคิดแบบเผด็จการ เมื่อวางแผนหรือตัดสินใจ พวกเขาจะใช้ทัศนคติที่เปิดกว้างและครอบคลุม พร้อมยินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้อื่น ตราบใดที่มันไม่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐาน พวกเขาก็ยินดีที่จะพิจารณาความคิดของผู้อื่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งมักจะทำให้ชาว INTJ เป็นผู้นำที่ทุกคนต้องการ

ความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นคือรากฐานสำคัญของความสำเร็จสำหรับชาว INTJ พวกเขาเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตนเองและจัดการอารมณ์ มีความสามารถในการปลอบประโลมตัวเองที่โดดเด่น พวกเขามีทักษะในการอดทนหรือเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้าย พวกเขายังคงมีสติภายใต้ความกดดัน เปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโต ชาว INTJ มีความมั่นใจในคุณค่าและความสามารถในการเอาชนะความท้าทายอยู่เสมอ โดยไม่หวั่นไหวในความเชื่อของตนเอง

จุดอ่อน

ชาว INTJ เป็นคนที่มีเสน่ห์และ มีอิทธิพลต่อผู้อื่นสูง พวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจในความคิดและการตัดสินใจของพวกเขา อย่างไรก็ตาม บางครั้งพวกเขาก็หลงตัวเองและใจร้อนมากเกินไป ลักษณะพิเศษของพวกเขาอาจทำให้พวกเขาขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยพยายามพิจารณามุมมองของผู้อื่นเท่าไหร่นัก พวกเขามักจะคิดว่าผู้อื่นเห็นด้วยกับความคิดทั้งหมดของตน และเชื่อว่าผู้อื่นสามารถทำได้เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำ ซึ่งอาจนำไปสู่การมองข้ามความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับชาว INTJ อาจเป็นการละเลยรายละเอียด ด้วยความรู้ที่กว้างขวางและโฟกัสไปเพียงอนาคต พวกเขาอาจพบว่าการใส่ใจในทุกรายละเอียดเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ไม่ใช่แค่ในการจัดการงานเท่านั้น พวกเขาอาจมองข้ามอารมณ์อันละเอียดอ่อนของผู้อื่นด้วย การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้คนดีขึ้นและการตระหนักถึงความสำคัญของอารมณ์จะช่วยให้พวกเขามองเห็นปัญหาได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ควรพัฒนา

  1. อย่าคิดมาก: บางครั้งชาว INTJ อาจลังเลระหว่างแผนต่างๆ เนื่องจากการคิดมากจนนำไปสู่การไม่แน่ใจ พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายจิตใจ ลดการคิดมาก และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. โฟกัสไปที่กระบวนการทำ:ชาว INTJ มักจะเน้นผลลัพธ์ โดยไม่สนใจกระบวนการ อย่างไรก็ตาม กระบวนการทำนี้เป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย เมื่อโฟกัสไปที่สิ่งนี้พวกเขาสามารถประเมินความก้าวหน้าและปรับแต่งวิธีการได้ดีขึ้นได้
  3. เพิ่มความคิดริเริ่ม: ชาว INTJ มักจะใช้เวลามากมายในการค้นคว้าสมมติฐานต่างๆ พิจารณาการพัฒนาในอนาคต และลังเลที่จะดำเนินการ การส่งเสริมความคิดริเริ่มอย่างมีสติและการนำแนวคิดไปปฏิบัติจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. อดทนดูหน่อย: ด้วยความสามารถพิเศษ พวกเขาอาจพยายามแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่บางเรื่องต้องใช้ความอดทนและความใส่ใจในรายละเอียด ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะรอคอยและอดทนจึงเป็นบทเรียนที่จำเป็นสำหรับ INTJ

ความสัมพันธ์

คู่รัก

ชาว INTJ เป็นหนึ่งในประเภทบุคลิกภาพที่เน้นความลึกซึ้งทางอารมณ์มากที่สุด พวกเขามองปัญหาต่างๆ รวมถึงอารมณ์ ด้วยกรอบความคิดที่จริงจังและมีเหตุผล อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจสงสัยในความรักที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล ทำให้พวกเขาเข้าสู่ความสัมพันธ์โรแมนติกได้ช้ามิตรภาพระยะยาวเท่านั้นที่จะโน้มน้าวพวกเขาว่าพวกเขากำลังมีความรัก

ในชีวิตประจำวันชาว INTJ มักมีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ พวกเขามีความรับผิดชอบสูงและยืนกรานในการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และเปิดเผยระหว่างคู่รัก หากโฟกัสชาว INTJ จะรับหน้าที่ของคู่รักที่เปิดใจให้กันอย่างเต็มที่ เปิดเผยจุดอ่อนของตน และวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างดีที่สุด

ควรสังเกตว่าชาว INTJ ที่มั่นใจและยืดหยุ่นอาจมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะควบคุมคู่ของตน แม้ว่านี่อาจจะดูเล็กน้อยแต่พวกเขาอาจต้องการให้คนรักปรับปรุงตามภาพลักษณ์ในอุดมคติของตน ในขณะเดียวกันก็คาดหวังกับตัวเองไว้สูงเช่นกัน สำหรับชาว INTJ การเคารพตัวเลือกและความเป็นอิสระของคู่รักและการสื่อสารอย่างเปิดเผยมากขึ้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์โรแมนติกที่ดี

มิตรภาพ

ชาว INTJ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของตน มักจะไม่ค่อยใช้เวลาและพลังงานกับผู้อื่น และไม่สนใจความคิดเห็นของผู้อื่นมากนัก ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมักถูกเข้าใจผิด โดยให้ความรู้สึกว่า "เข้าหาได้ยาก" หรือ "ใจเย็นมากเกินไป" ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมา แม้จะอยู่กับเพื่อนสนิท พวกเขาก็ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือมากขึ้นผ่านการกระทำและสติปัญญามากกว่าความอบอุ่นทางอารมณ์ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นคนเย็นชา

สิ่งที่ชาว INTJ คาดหวังจากมิตรภาพคือการเคารพซึ่งกันและกันและการสื่อสารที่เท่าเทียมกัน พวกเขาชอบที่จะผูกมิตรกับผู้ที่มีความคิดเห็นของตนเองและไม่กลัวที่จะแสดงมันออกมา เช่นเดียวกับในด้านอื่น ๆ ของชีวิตชาว INTJ ต้องการการสื่อสารที่รักษาพื้นที่ส่วนตัวและเสรีภาพ

ครอบครัว

ชาว INTJ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา และสิ่งนี้แสดงให้เห็นในความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือการศึกษาด้านศีลธรรม พวกเขาใช้ความคิดเชิงตรรกะ ความคิดริเริ่ม และความใส่ใจในรายละเอียดในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับลูกๆ ของพวกเขา ส่งเสริมการเติบโต พัฒนาการ และนิสัยที่ดีให้แกพวกเขา

ควรสังเกตว่าชาว INTJ มักไม่แสดงอารมณ์ ดังนั้นเด็กๆ อาจรู้สึกว่าผู้ปกครองอย่างชาว INTJ ไม่อบอุ่นและอาจรู้สึกถึงความห่างไกล การแสดงความรักและความห่วงใยในการสื่อสารและชีวิตประจำวันเป็นประจำสามารถช่วยให้ชาว INTJ สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างครอบครัวได้

อาชีพ

โอกาศ

ชาว INTJ มีความเป็นมืออาชีพอย่างมากในที่ทำงาน มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีรูปแบบการทำงานที่เป็นตัวเอง และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม พวกเขามักจะยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงและมีหลักการ เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การสรุป และการตัดสิน สามารถตรวจสอบประเด็นต่างๆ อย่างเป็นกลางได้ เมื่อมุ่งมั่นกับงานแล้ว พวกเขาจะเจาะลึกการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ จะวางแผนโดยละเอียด และการดำเนินการอย่างสุดใจจนกว่าจะเสร็จสิ้น ดังนั้นชาว INTJ จึงมักจะได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหาร และเติบโตอย่างรวดเร็วในอาชีพการงานหรือกลายเป็นผู้นำที่โดดเด่นได้

การคิดและการไตร่ตรองตนเองเป็น “อาวุธลับ” ของชาว INTJ สำหรับพวกเขาความล้มเหลวไม่ใช่สาเหตุของความเครียดหรืออุปสรรคที่ผ่านไปไม่ได้ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้า พวกเขาเรียนรู้จากความล้มเหลว และเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งยังลุกกลับมาได้แม้จะมาจากจุดต่ำสุดก็ตาม

ความเสี่ยง

บุคลิกภาพและนิสัยการทำงานที่เป็นเอกเทศมากเกินไปอาจเป็นปัญหาในที่ทำงานสำหรับชาว INTJ เขามักจะเข้มงวดและมีเหตุผล พวกเขามุ่งความสนใจไปที่ตัวเอง และอาจแสดงความไม่อดทนหรือขาดความยืดหยุ่น รวมทั้งกีดกันผู้ที่ไม่มีความสามารถพอออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่พวกเขาเป็นผู้นำ อย่างไรก็ตาม การเพิกเฉยความคิดเห็นของผู้อื่นอาจทำให้พวกเขามองไม่เห็นข้อบกพร่องในแผนของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดความเป็นสากล

ข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือแนวโน้มที่จะเป็นคิดเชิงทฤษฎีมากเกินไป แม้ว่าจะฉลาดและเป็นคนมองการณ์ไกล สามารถมองเห็นมุมเฉพาะที่คนอื่นพลาดได้ แต่พวกเขาอาจขาดวิจารณญาณในสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ทะเยอทะยานมากเกินไปซึ่งเกินขีดความสามารถในปัจจุบันและล้มเหลวในการบรรลุประสิทธิผลเต็มที่

ตัวอย่างอาชีพ

อาชีพที่เหมาะสม: 💼 ธุรกิจ, 💰 การเงิน, 💻 เทคโนโลยี, 📚 การศึกษา, 🔧 วิศวกรรม, 🩺 การแพทย์, 💼 ผู้เชี่ยวชาญ, 🎨 การสร้างสรรค์ ฯลฯ

อาชีพทั่วไป: 💼 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน, 💰 นักเศรษฐศาสตร์, ⚖️ ทนายความ, 🛠️ วิศวกรออกแบบ, 👨‍💻 โปรแกรมเมอร์, 📈 นักการตลาด, 🔬 นักวิทยาศาสตร์, 👨‍🏫 อาจารย์มหาวิทยาลัย, 🏗️ วิศวกรโยธา, 💰 นักการเงิน, 🗄️ นักเก็บเอกสาร, ❤️ แพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด, 🎯 นักวางแผนกลยุทธ์ ฯลฯ

ความสัมพันธ์กับบุคคลิกอื่นๆ

ความสัมพันธ์บุคลิกภาพ
คู่ที่ดีที่สุดENTPENFP
คู่ที่ดีENFJINFPINTPENTJISTP
เพื่อนที่ดีENTPINFJINTJISTJESTP
คู่ค้าธุรกิจESFPINTJESFJENTJISTJISFP
คู่ที่ไม่ค่อยเข้ากันISFJISTJESTJ
หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทบุคลิกภาพมีความซับซ้อนและหลากหลายอย่างมาก และไม่สามารถอธิบายและทำนายได้ด้วยทฤษฎีหรือแบบจำลองที่เป็นหนึ่งเดียวง่ายๆ คำอธิบายนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

INTJ กับ ENTP

บุคลิกภาพของชาว ENTP กับชาว INTJ เปรียบเหมือนภาพสะท้อนของกันและกัน ทั้งสองมีทักษะในการสังเกตที่เฉียบแหลมและสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างชาญฉลาด ชาว ENTP ถูกดึงดูดไปที่วิธีที่ชาว INTJ ใช้คิดและความใส่ใจในรายละเอียดของชาว INTJ ในขณะที่ชาว INTJ ชื่นชมตรรกะและความมั่นใจของชาว ENTP เมื่อทั้งสองคบกัน ก็จะแรงบันดาลใจและลุ่งพล่าประกายไฟก็พนความเร้าร้อนในความสัมพันธ์ ทำให้พวกเขาเข้ากันได้อย่างลงตัว

INTJ กับ ENFP

ชาว ENFP กับชาว INTJ เป็นคู่ที่จะเติมเต็มอารมณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งสองเป็นคนมีจินตนาการและมีมุมมองที่กว้างขวาง โดยพวกเขาคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการตอบสนองของพวกเขา การทุ่มสุดใจของ ชาว ENFP ในความสัมพันธ์นำมาซึ่งความสดชื่นและดึงดูดใจแก่ชาว INTJ ในขณะที่การตอบสนองที่จริงจังของชาว INTJ และทัศนคติที่ชัดเจนในชีวิตทำให้ชาว ENFP เกิดความหลงใหลในอีกฝ่าย

INTJ กับ ENFJ

ชาว INTJ มีความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ และความยืดหยุ่นสูง ในขณะที่ชาว ENFJ สามารถดึงเอาการแสดงออกและความสบายใจของ INTJ ออกมาได้ ช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้นและมีความสุขกับความสัมพันธ์โรแมนติกนี้ แม้จะมีมุมมองทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาก็สามารถเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่โรแมนติกต่อกัน

INFP กับ INTJ

ในความสัมพันธ์ของชาว INTJ และชาว INFP มีวิถีชีวิตที่สงบสุขและเป็นธรรมชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนทางปัญญาที่ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และลึกซึ้งเป็นหัวใจหลัก ทั้งสองฝ่ายรับฟังและเคารพซึ่งกันและกัน สำรวจสถาวะจิตใจของกันและกัน พร้อมทั้งศักยภาพในการเติบโตร่วมกัน โดยรวมแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสม มีแพชชั่น และเป็นประโยชน์ร่วมกัน

INTJ กับ INTP

เนื่องจากชาว NT ทั้งชาว INTP และชาว INTJ ให้ความสำคัญกับการเติบโต การสำรวจ และการเรียนรู้ ความลึกลับและเสน่ห์ตามธรรมชาติของชาว INTP จะดึงดูดชาว INTJ อย่างลึกซึ้ง และการคิดอย่างอิสระของพวกเขาก็สะท้อนกลับไปได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าอาจมีความขัดแย้งกันบ้างในชีวิตประจำวัน แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางความเข้าซึ่งกันและกันได้

INTJ กับ ENTJ

การจับคู่ของชาว ENTJ และชาว INTJ นำมาซึ่งความสุขและความท้าทายในชีวิต ชาว ENTJ มีความเป็นผู้นำทั้งในที่ทำงานและในชีวิต ในขณะที่ชาว INTJ เชี่ยวชาญด้านคิดทบทวนสิง่ต่างๆและการให้คำแนะนำ พวกเขาเป็นคู่แข่งขันระดับมืออาชีพที่ยอดเยี่ยม และในความสัมพันธ์ส่วนตัว ก็สามารถต่อสู้และเติบโตไปด้วยกันได้

INTJ กับ ISTP

ชาว INTJ และชาว ISTP เป็นคู่ที่ความเข้ากันได้ดีและให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีทัศนคติที่ลึกซึ้งร่วมกันและมักจะเห็นด้วยกับการตัดสินใจของอีกฝ่าย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัว และทัศนคติที่ให้ความเคารพและมั่นคงในชีวิตโดยไม่ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของกันและกัน

INTJ กับ ISFP

ชาว INTJ และชาว ISFP ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยชาว INTJ จะช่วยให้ชาว ISFP คิดอย่างมีเหตุผล ในขณะที่ชาว ISFP จะช่วยให้ชาว INTJ ใส่ใจต่ออารมณ์และทัศนะคติส่วนบุคคลมากขึ้น การทำงานร่วมกันของพวกเขามักจะให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ

INTJ กับ INTJ

ชาว INTJ สองคนสามารถระบุตัวตนของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว ความคล้ายคลึงกันทำให้ง่ายต่อการชื่นชมซึ่งกันและกัน พวกเขาสนุกกับการสื่อสารกับคนที่มีระดับสติปัญญาเท่ากัน สามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ และเป็นเพื่อนสนิทกันได้ หากต้องการความสัมพันธ์แบบคู่รัก พวกเขาจะต้องเน้นไปที่การแสดงความรักและการรักษาความโรแมนติกไว้

INTJ กับ ESFP

ชาว INTJ ที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมและทำอะไรอย่างระมัดระวัง กับชาว ESFP ที่มีชีวิตชีวาและกระตือรือร้นสามารถที่จะร่วมมือกันได้อย่างมืออาชีพ แต่ในชีวิตประจำวันการแสดงออกของพวกเขาจะแตกต่างกันไปมากเลยทีเดียว การขาดการแสดงออกทางอารมณ์ของชาว INTJ อาจทำให้ชาว ESFP รู้สึกถูกกดขี่ และชาว INTJ อาจไม่ยอมรับลักษณะนิสัยทางอารมณ์และความอารมณ์แปรปวนของของ ESFP

INTJ and ESTP

ในความสัมพันธ์ชาว ESTP แสดงความหลงใหลและความบ้าพระพลังอย่างน่าทึ่ง ในขณะที่ชาว INTJ โฟกัสที่วิธีการที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา ความแตกต่างนี้ทำให้พวกเขามีมุมมองที่กว้างขึ้นในชีวิตและความเข้ากันได้

INTJ กับ ESFJ

ความใจเย็นของชาว INTJ ดึงดูดชาว ESFJ อย่างมาก ในขณะที่ชาว INTJ อาจจะชื่นชอบในความความอบอุ่นของชาว ESFJ ทั้งคู่มีความเข้าใจและมองไปยังอานาคตร่วมกัน ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพพ์ที่คาดไม่ถึงได้

INTJ กับ INFJ

ทั้งชาว INTJ และชาว INFJ มีความเป็นอิสระและต้องการพื้นที่ส่วนตัวสูง พวกเขาเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกัน ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีความขัดแย้งกันและสามารถสื่อสารกันได้อย่างสบายๆ ชาว INFJ ซึ่งมีการแสดงออกมากขึ้นก็จะต้องใช้ความคิดริเริ่มมากขึ้นเช่นกัน

INTJ กับ ISFJ

เมื่อชาว ISFJ ที่เป็นคนรอบคอบพบกับชาว INTJ พวกเขาอาจต้องต่อสู้กับการแสดงออกทางอารมณ์แบบอนุรักษ์นิยมและอารมณ์ของพวกเขา ชาว ISFJ อาจพบว่าเป็นการยากที่จะเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของชาว INTJ การสื่อสารที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ท้าทาย เนื่องจากฝ่ายหนึ่งโฟกัสไปที่การกระทำและอีกฝ่ายโฟกัสไปที่ความคิด

INTJ กับ ISTJ

ชาว INTJ อาจชื่นชมความมั่นคงของชาว ISTJ และชาว ISTJ อาจให้การยอมรับในมุมมองของชาว INTJ อย่างไรก็ตาม เมื่อทั้งสองรวมกัน ความอนุรักษ์นิยมของชาว ISTJ และแนวคิดก้าวหน้าของชาว INTJ อาจขัดแย้งกัน ด้วยความสนใจร่วมกันที่มีเพียงเล็กน้อยและการสื่อสารที่น่าเบื่ออาจทำให้ชาว INTJ เกิดความรู้สึกว่างเปล่าได้

INTJ กับ ESTJ

ชาว ESTJ ผู้จริงจังและมั่นคง กับชาว INTJ ที่มีความกระตือรือร้น จะสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม ในความสัมพันธ์นี้ ทั้งสองแทบไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย และเป็นการยากที่จะหาจุดร่วมกันได้ หากพวกเขาต้งการที่จะเริ่มความสัมพันธ์แบบโรแมนติกก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพิ่มเติม

ชาว INTJ ที่มีชื่อเสียง

จากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการกระทำของบุคคลที่มีชื่อเสียง (บทสัมภาษณ์ บทความที่ตีพิมพ์) เราได้รวบรวมหรือคาดเดารายชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนบางส่วนที่มีบุคคลิกแบบ INTJ:

ไอแซก นิวตัน – นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษ

ชาร์ลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน – นักชีววิทยาชาวอังกฤษ และเป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการ

ฮิลลารี คลินตัน – อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและนักการเมืองของสหรัฐอเมริกา มักได้รับการยกย่องจากแนวทางเชิงกลยุทธ์และตรรกะในประเด็นทางการเมือง

ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน – นักแต่งเพลงจากยุคคลาสสิกในยุโรป

ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม นีทเชอ - นักปรัชญา นักวิจารณ์วัฒนธรรม กวี นักแต่งเพลง และนักคิดชาวเยอรมัน

จอร์จ วิลเฮล์ม ฟรีดริช เฮเกล - นักปรัชญาชาวเยอรมัน

เจน ออสเตน – นักประพันธ์ชาวอังกฤษ

มิเชลล์ ลาวอห์น โอบามา – นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมและนักกฎหมายชาวอเมริกัน

มาร์ค เอลเลียต ซัคเกอร์เบิร์ก – ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Facebook

คริสโตเฟอร์ โนแลน – ผู้กำกับ ผู้เขียนบท และโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษ