ทำแบบทดสอบ

บุคคลิกแบบINFJ

ทำแบบทดสอบ
สารบัญ

ภาพรวมชาว INFJ

เป็นเอกเทศ / ขยัน / เด็ดขาด / ซื่อสัตย์

ภาพประกอบของประเภทบุคลิกภาพ INFJ ที่สร้างโดย Arealme ซึ่งมีรูปสัญลักษณ์ของลักษณะทางและสไตล์ของบุคลิกภาพนี้

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ คือนักคิดที่เชี่ยวชาญในการเสนอและแก้ไขปัญหา พวกเขามักเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมาก พวกเขามีหลักการส่วนตัวที่ชัดเจน และมีอุปนิสัยที่ตรงไปตรงมา พวกเขาจะพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อความเชื่อของตน พวกเขามีทักษะในการค้นพบและเข้าใจแรงจูงใจ ความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริงของผู้คน และมี IQ และ EQ ที่ยอดเยี่ยม ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมักจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่นและบรรลุความปรารถนาอันสูงส่งของตนได้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเภทที่หายากที่สุด INFJ จึงคิดเป็นเพียงประมาณ 1-2% ของประชากรทั้งหมด แต่พวกเขาก็ยังโดดเด่นในด้านการเมือง ปรัชญา การจัดการ และสังคมในด้านต่างๆ

มุมมองนิสัย
รูปแบบการเข้าสังคมอินโทรเวิร์ต
สไตล์การวิเคราะห์ข้อมูลการหยั่งรู้
สไตล์การตัดสินใจความรู้สึก
ไลฟ์สไตล์ที่ชอบการตัดสินใจ
พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ล้วนแล้วแต่เป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพ ตารางใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

ลักษณะเฉพาะ

จุดแข็ง

รูปแบบการลงมือทำของชาว INFJ คืออาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา แทนที่จะอธิบายมุมมองและอุดมคติของตน พวกเขาเลือกที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยความเชื่อมั่นและการลงมือทำเสียมากกว่า พวกเขาสามารถมีสมาธิกับงานได้อย่างเต็มที่ พวกเขาเป็นคนประเภทพูดน้อยต่อยหนัก สิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งกว่าคือการต่อสู้ของพวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อการพัฒนาตนเองและเกียรติยศเท่านั้น ชาว INFJ ยังมีความรู้สึกรับผิดชอบอย่างมาก โดยหวังว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมอีกด้วย

นอกจากนี้ ความคิดที่สมบูรณ์แบบของเขายังเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากของชาว INFJ พวกเขามีสมาธิ รอบคอบ และมั่นคง โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตและการเพิ่มคุณค่าในตัวเอง พวกเขาสามารถสร้าง "อาณาจักรส่วนตัว" ในใจได้ ความคิดเหล่านี้ไม่ใช่จินตนาการหรือการสันนิษฐาน แต่เป็นความคิดที่มีคุณค่า การสังเกตและการไตร่ตรองอย่างต่อเนื่องทำให้ชาว INFJ มีความสามารถในการตัดสินที่โดดเด่น พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงรูปลักษณ์ภายนอกและเข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งต่าง ๆ ได้ จึงบรรลุเป้าหมายได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จุดอ่อน

ในบางกรณี การอ่อนไหวมากและได้รับบาดแผลทางใจได้ง่ายเป็นปัญหาที่ชาว INFJ อาจเผชิญ ตัวอย่างเช่น พวกเขามักจะใส่ใจอย่างเกี่ยวกับหลักการและการตัดสินคุณค่าของพวกเขา เมื่อถูกท้าทายหรือตั้งคำถาม พวกเขาอาจโต้ตอบอย่างรุนแรงจนนำไปสู่ความคับข้องใจ เมื่อประกอบกับแนวโน้มของชาว INFJ ที่จะเป็นคนเก็บตัวและไม่ค่อยจะเปิดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องพูดถึงจุดอ่อนของตน ก็อาจทำให้เกิดความไม่สบายใจได้ สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นคนผูกมิตรยากและทำให้ยากต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ลึกซึ้ง

นอกจากนี้ เมื่อเผชิญกับความเครียดชาว INFJ อาจเข้มงวดมากขึ้น พวกเขามุ่งเน้นไปที่การวางแผนและความสงบเรียบร้อย เอาใจใส่ความรู้สึกภายใน และพบว่ามันยากที่จะทำสิ่งที่ขัดแย้งกับค่านิยมของพวกเขา ดังนั้น เมื่อเผชิญกับความท้าทายชาว INFJ อาจมีความดื้อรั้นมากขึ้นและติดขัดเมื่อต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

สิ่งที่ควรพัฒนา

  1. เรียนรู้ที่จะเปิดใจ: ชาว INFJ เป็นคนมีความภักดี ไม่ค่อยพูด และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว บางครั้งการเปิดใจให้ผู้อื่นอาจเป็นเรื่องยาก และทำให้ขาดโอกาสในการผูกสัมพันธ์ ดังนั้นการเปิดเผยความรู้สึกและแบ่งปันชีวิตสามารถช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ได้
  2. ดูแลตัวเอง: ชาว INFJ อยู่บนเส้นทางแห่งการต่อสู้ตลอดเวลา พวกเขาเป็นคนมีเอกเทศ มีความอดทน และมีแพชชั่นในอาชีพที่พวกเขาเลือกอยู่เสมอ แต่บางครั้งพวกเขาก็ละเลยการดูแลตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น
  3. อย่ายึดมั่นในความสมบูรณ์แบบมากเกินไป: ในฐานะผู้ชอบความสมบูรณ์แบบชาว INFJ มักจะเป็นคนตรงไปตรงมาและจริงจังมาก และอาจกลัวความล้มเหลว การเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตนเองและผู้อื่นสามารถบรรเทาความเครียดและความวิตกกังวล ทำให้ชีวิตผ่อนคลายและสนุกสนานมากขึ้นได้
  4. มีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน: ชาว INFJ มักมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมและการพัฒนาตัวเอง โดยละเลยรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจขัดขวางการบรรลุอุดมคติทีละขั้นตอนได้

ความสัมพันธ์

คู่รัก

ในความสัมพันธ์ โดยทั่วไปแล้วชาว INFJ โหยหาการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมาย มากกว่าการปะทะกันทางอารมณ์เพียงชั่วครู่หรือการพูดคุยแบบผิวเผิน พวกเขามีความกระตือรือร้น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเต็มใจที่จะให้ แม้ต้องเสียสละตนเองก็ตาม นอกจากนี้ ความคาดหวังที่สูงต่อตนเองและผู้อื่นอาจเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งอาจกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นหรือนำไปสู่ความผิดหวังได้

ในฐานะคู่รักชาว INFJ มักจะมีความอบอุ่นและมีน้ำใจ พวกเขาเข้าใจอารมณ์ได้ดีและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เชี่ยวชาญในการรับรู้ความรู้สึกของคู่ของตน พวกเขาสนุกกับการแสดงความรักและแบ่งปันความรู้สึก โดยแสวงหาคำตอบที่เห็นพ้องต้องกันจากคู่รักของพวกเขา

เป็นที่น่าสังเกตว่าพวกเขาไม่ชอบการโต้เถียงและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและความสามัคคี สิ่งนี้อาจนำไปสู่การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งซึ่งอาจสร้างแรงกดดันให้กับคนรักได้

มิตรภาพ

ชาว INFJ อาจดูสงบและเป็นมิตร แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ใกล้ชิดกับตัวตนของพวกเขา พวกเขามีมาตรฐานที่สูงในด้านมิตรภาพ มักแสวงหามากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพียงผิวเผิน ต้องการเพื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเติบโตและความก้าวหน้า พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณในมิตรภาพ โดยจะแสวงหาผู้ที่มีความเข้ากันได้ทางจิตใจและการกระทำ

ด้วยความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นชาว INFJ จึงค่อยๆ แบ่งปันชีวิตส่วนตัวของตนกับเพื่อนฝูงมากขึ้น พวกเขามีโลกส่วนตัวที่แข็งแกร่งและชีวิตทางอารมณ์ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่อย่างสบาย ๆ อยู่คนเดียว แต่การสนับสนุนและความเข้าใจจากเพื่อน ๆ จะนำมาซึ่งความสุขให้เขาได้เช่นกัน

ครอบครัว

ชาว INFJ เป็นพ่อแม่ที่ซื่อสัตย์และมีมาตรฐานทางศีลธรรมและความสามารถในการตัดสินสูง พวกเขารักการเรียนรู้และการคิด และมักจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆ พวกเขาเข้าใจและรักษาความเข้าใจร่วมกันกับลูกๆ ของพวกเขา โดยกำหนดขอบเขตพฤติกรรมอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการพัฒนาของลูกๆอีกด้วย

ต่างจากพ่อแม่ที่ฝากความหวังไว้กับลูก ชาว INFJ รู้สึกพึงพอใจอย่างแท้จริงที่ได้เห็นลูกๆมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและจริงใจ ผลที่ตามมาก็คือลูกๆของพวกเขามักจะเติบโตเป็นบุคคลที่มีอิสระและเอาแต่ใจตนเอง

อาชีพ

โอกาศ

ชาว INFJ เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจโดยธรรมชาติ พวกเขามีความเชื่อส่วนบุคคลที่แข็งแกร่งและทักษะที่ยอดเยี่ยมในการวางแผนและการจัดการ พวกเขามีมุมมองที่กว้างขว้าง ความสามารถในการเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน การคิดและสังเกตได้ดี ก่อนที่จะทำอะไรชาว INFJ จะพิจารณาสถานการณ์ต่างๆก่อน ทำให้พวกเขาตัดสินใจได้ค่อนข้างมีเหตุผลและถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่ผลประโยชน์มากมาย

นอกจากนี้ชาว INFJ ยังมีความสามารถในการ "มองขาด" ด้วยการพูดคุยในแต่ละวันและการสังเกตรายละเอียด พวกเขาสามารถรับรู้ความตั้งใจของผู้อื่นได้ก่อนที่เจ้าตัวจะรู้ตัวเสียอีก ความสามารถนี้ทำให้พวกเขาได้เปรียบเมื่อต้องรับมือกับผู้คนหรือจัดการเรื่องต่างๆ

ความเสี่ยง

การวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปและการแสวงหาความสมบูรณ์แบบอาจเป็นจุดอ่อนของชาว INFJ ในการทำงานของพวกเขา พวกเขาอาจใช้เวลามากมายในการทบทวนและแก้ไขงานหรือโครงการ โดยพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับสิ่งใดก็ตามที่ไม่ตรงตามความคาดหวังของตน เรื่องนี้ไม่ได้จำกัดแค่กับงานของตัวเองเท่านั้นชาว INFJ มีทัศนคติแบบเดียวกันต่องานของผู้อื่น และชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าแนวทางที่เข้มงวดนี้จะนำไปสู่งานที่เสร็จสมบูรณ์แบบ แต่ก็อาจทำให้เกิดการใช้เวลานานเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงานได้เช่นกัน

การติดขัดในการจัดการข้อขัดแย้งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาว INFJ จำเป็นต้องตระหนักถึง พวกเขามองว่า “ความขัดแย้ง” เป็นสิ่งที่ท้าทายและอาจยากมากที่จะรับมือ ดังนั้นพวกเขาจึงมักพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะแสดงความต้องการและความรู้สึกของตน และอาจมองข้ามอารมณ์ด้านลบของผู้อื่นได้ง่าย

ตัวอย่างอาชีพ

อาชีพที่เหมาะสม: 🎨 การออกแบบ, 🎓 การศึกษา, 🔬 การวิจัย, 📊 ที่ปรึกษา, 🎭 ศิลป, 💼 ธุรกิจ, 🤝 สังคมสงเคราะห์, ฯลฯ

อาชีพทั่วไป: 🖼️ ผู้จัดการฝ่ายศิลป์, 🍎 ครู, 🧠 ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา, 📝 นักวางแผนอาชีพ, 🏋️ เทรนเตอร์, 🎨 ผู้กำกับศิลป์, 🖌️ นักวาด, 🖋️ นักเขียน, 🤝 นักสังคมสงเคราะห์, 🎭 นักแสดง, ฯลฯ.

ความสัมพันธ์กับบุคคลิกอื่นๆ

ความสัมพันธ์บุคลิกภาพ
คู่ที่ดีที่สุดENTPENFP
คู่ที่ดีINFPINFJESTPISFPINTP
เพื่อนที่ดีENFJISTPENTJISFJISFPINTJ
คู่ค้าธุรกิจENFJISTPESTJINFJESFJ
คู่ที่ไม่ค่อยเข้ากันESFPESTJESFJISTJ
หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทบุคลิกภาพมีความซับซ้อนและหลากหลายอย่างมาก และไม่สามารถอธิบายและทำนายได้ด้วยทฤษฎีหรือแบบจำลองที่เป็นหนึ่งเดียวง่ายๆ คำอธิบายนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

INFJ กับ ENTP

ชาว ENTP และชาว INFJ เป็นคู่ที่เกิดมาคู่กัน ชาว ENTP ที่มีความมั่นใจและจงรักภักดีถูกดึงดูดโดยชาว INFJ ที่ลึกลับและมีน้ำใจ ในทางกลับกันชาว INFJ จะมีความยืดหยุ่นและสบายมากขึ้นจากความมุ่งมั่นกระตือรือร้นของชาว ENTP เมื่ออยู่ด้วยกันและพวกเขาจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น จึงทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับอารมณ์และความต้องการของกันและกัน และเติบโตไปด้วยกันได้ด้วยความรัก

INFJ กับ ENFP

ชาว INFJ กับชาว ENFP เป็นคนที่จะได้รับการยอมรับจากทุกคน และพวกเขาสามารถค้นหาความสนใจร่วมกันหรือมุมมองที่คล้ายกันในด้านต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย การสื่อสารของพวกเขาเป็นแบบสองทางและเป็นไปด้วยความราบรื่น และเนื่องจากชาว INFJ ให้ความสำคัญกับความรู้สึกภายในของอีกฝ่าย ความไว้วางใจและความเชื่อใจจึงเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

INFP กับ INFJ

ชาวINFP และชาว INFJ ต่างก็มีนิสัยส่วนบุคคลและทัศนคติทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง โดยเน้นความเห็นอกเห็นใจและความสามัคคี ความคล้ายคลึงกันทำให้เกิดหัวข้อสนทนามากมาย และธรรมชาติในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งช่วยรักษาเสถียรภาพและความสามัคคี

INFJ กับ ISFP

ความสัมพันธ์ของชาว INFJ กับชาว ISFP มักเริ่มต้นด้วยการมีบันดาลใจและความสนใจร่วมกัน การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและการใส่ใจในชีวิตประจำวันช่วยรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขาให้ดีได้

INFJ กับ INFJ

ชาว INFJ สองคนสามารถดึงดูดกันอย่างลึกซึ้งได้อย่างง่ายดาย ด้วยนิสัยที่มีคล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตวิทยา ศิลปะ ปรัชญา ฯลฯ พวกเขามักจะสร้างความสัมพันธ์โรแมนติกในอุดมคติร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั้งสองไม่ค่อยเผชิญหน้ากับปัญหา พวกเขาจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามเย็นในความสัมพันธ์

INFJ กับ INTP

ชาว INFJ เป็นเลิศในการรับรู้อารมณ์และความต้องการของผู้อื่น และชาว INTP ที่ระมัดระวังจะปกป้องอารมณ์ของตนเอง เมื่อพวกเขาพบกันชาว INTP จะรู้สึกได้รับการดูแลจากชาว INFJ ซึ่งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งผ่านการสื่อสารและความเข้าใจ โดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนเสริมในอารมณ์และการคิดของพวกเขา

INFJ กับ ESTP

ชาว ESTP และชาว INFJ เข้ากันได้ดีในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชาว ESTP จะพยายามในการสร้างแนวคิดแปลกใหม่ให้แก่ชาว INFJ และยินดีที่จะช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องรายละเอียดในชีวิต ในขณะเดียวกันชาว INFJ ช่วยให้ชาว ESTP จัดการและเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างซื่อสัตย์และสบายใจยื่งขึ้น

INFJ กับ INTJ

ทั้งชาว INTJ และชาว INFJ มีความเป็นอิสระและต้องการพื้นที่ส่วนตัวสูง พวกเขาเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกัน ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีความขัดแย้งกันและสามารถสื่อสารกันได้อย่างสบายๆ ชาว INFJ ซึ่งมีการแสดงออกมากขึ้นก็จะต้องใช้ความคิดริเริ่มมากขึ้นเช่นกัน

INFJ กับ ENFJ

ชาว INFJ คือประเภทที่คอยดูแลคนอื่นอย่างเงียบๆ ผ่านการกระทำของพวกเขา และชาว ENFJ ก็มีด้านนี้ที่คล้ายกัน พวกเขามีทัศนะคติที่คล้ายกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความร่วมมือ มีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับชีวิตที่พวกเขาต้องการ และตระหนักดีถึงความพยายามเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายนี้ ดังนั้นชาว INFJ และชาว ENFJ จึงสามารถเป็นคู่ที่เข้ากันได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและมั่นคง ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการเสียสละความต้องการและความรู้สึกของตนเองมากจนเกินไป

INFJ กับ ENTJ

ความเด็ดขาดและมีเหตุผลของชาว ENTJ สามารถชี้แนะและเป็นผุ็ฟังที่ดีให้แก่ชาว INFJ ได้ เมื่อที่ชาว INFJ มีอารมณ์ที่อ่อนไหวพวกเขาสามารถตัดสินเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นกลางซึ่งช่วยให้ชาว INFJ หลีกเลี่ยงกับดักทางอารมณ์ได้

INFJ กับ ISFJ

ชาว ISFJ และชาว INFJ มีรูปแบบการเข้าสังคมที่คล้ายคลึงกัน พวกเขามีความอบอุ่น เป็นมิตร และไม่ชอบวางอำนาจเหมือนกัน ทำให้เกิดการสื่อสารที่ดี แต่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด แนวคิดอนุรักษ์นิยมของ ชาว ISFJ และความหัวสมัยใหม่ของชาว INFJ อาจขัดแย้งกัน ทำให้เป็นการยากที่จะเข้าใจในมุมมองของกันและกันเกี่ยวกับความรู้สึกและอนาคต

INFJ กับ ISTP

ชาว ISTP และชาว INFJ จะชื่นชมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเอาชนะความท้าทายร่วมกัน ชาว ISTP ที่น่าเชื่อถือและชาว INFJ ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมักจะให้คำแนะนำที่ดีให้แก่กันและกัน โดยตระหนักถึงจุดแข็งของอีกฝ่าย เป็นความสัมพันธ์ที่ฉลาดหลักแหลมและหาได้ยาก

INFJ กับ ESFP

ชาว INFJ ชอบตามหาแก่นแท้และความหมายของสิ่งต่างๆ ในขณะที่ชาว ESFP มโฟกัสไปที่ความรู้สึกและชีวิตปัจจุบัน พวกเขาอาจขัดแย้งกันในการสื่อสารและการตัดสินใจ ยากในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน การขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันถือเป็นความท้าทายต่อความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง

INFJ กับ ESTJ

ชาว INFJ ซึ่งเห็นคุณค่าของการพัฒนาทางจิตวิญญาณและการมองไปสู่อนาคต และชาว ESTJ ที่หัวอนุรักษ์ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ ชาว ESTJ มักไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแผนหรือการกระทำกะทันหัน แต่ชาว INFJ ให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเป็นอย่างมาก ทั้งสองอาจเห็นพ้องต้องกันในบางประเด็น แต่ก็ยากที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

INFJ กับ ISTJ

ชาว ISTJ มีความละเอียดอ่อนและใส่ใจรายละเอียด ในขณะที่ชาว INFJ มีความโรแมนติกและอ่อนไหวง่าย การจับคู่นี้อาจประสบปัญหาเรื่องการมองโลกและการแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งชาว ISTJ พบว่าเป็นการยากที่จะเข้าใจชาว INFJ โดยเขามองว่ามันเวอร์เกินไป ในขณะที่ชาว INFJ พบว่าความดื้อรั้นของชาว ISTJ นั้นเป็นปัญหา ความมั่นคงในสัมพันธ์ระยะยาวต้องอาศัยการยอมรับและความชื่นชมซึ่งกันและกัน

INFJ กับ ESFJ

ชาว INFJ และชาว ESFJ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย โดยชาว INFJ ชื่นชมความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบของชาว ESFJ และชาว ESFJ ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจอันลึกซึ้งของชาว INFJ พวกเขาค้นหาจุดแข็งของกันและกันและใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของพวกเขาในการทำงาน

ชาว INFJ ที่มีชื่อเสียง

จากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการกระทำของบุคคลที่มีชื่อเสียง (บทสัมภาษณ์ บทความที่ตีพิมพ์) เราได้รวบรวมหรือคาดเดารายชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนบางส่วนที่มีบุคคลิกแบบ INFJ:

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง – นักอภิบาล นักเคลื่อนไหวทางสังคม และผู้นำขบวนการสิทธิพลเมืองแอฟริกันอเมริกัน

โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ – นักคิด นักเขียน และนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน

เนลสัน โรลีลาลา แมนเดลา – อดีตประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้ และประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของประเทศ

มหาตมา คานธี – ผู้นำขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติของอินเดีย และหัวหน้าพรรคสภาแห่งชาติอินเดีย

เลฟ นิโคลาเยวิช ตอลสตอย – นักเขียน นักคิดทางการเมือง และนักปรัชญาชาวรัสเซีย

คาร์ล กุสทัฟ ยุง – นักจิตวิทยาชาวสวิส

เลดี้กาก้า – นักร้อง นักแต่งเพลง นักแสดง และผู้ใจบุญชาวอเมริกัน

เจนนิเฟอร์ คอนเนลลี – นักแสดงชาวอเมริกัน