ทำแบบทดสอบ

บุคคลิกแบบENTJ

ทำแบบทดสอบ
สารบัญ

ภาพรวมชาว ENTJ

ยุติธรรม / มีความรับผิดชอบ / มีแพชชั่น / เด็ดเดี่ยว

ภาพประกอบของประเภทบุคลิกภาพ ENTJ ที่สร้างโดย Arealme ซึ่งมีรูปสัญลักษณ์ของลักษณะทางและสไตล์ของบุคลิกภาพนี้

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTJ เป็นนักยุทธศาสตร์ที่กระตือรือร้นและกระตือรือร้น พวกเขาฉลาด มีระเบียบวินัย และมีความมุ่งมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเภทบุคลิกภาพที่พบได้น้อยที่สุด ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2% ของประชากรทั้งหมด ชาว ENTJ จึงมีบทบาทที่แข็งแกร่งในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาต่างๆ เช่น การเงินและธุรกิจ พวกเขามีทักษะในการจัดองค์กรและการจัดการที่โดดเด่น สามารถตรวจสอบปัญหาอย่างเป็นกลาง และระบุวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และนำไปปฏิบัติ

มุมมองนิสัย
รูปแบบการเข้าสังคมเอ็กซ์โทรเวิร์ต
สไตล์การวิเคราะห์ข้อมูลการหยั่งรู้
สไตล์การตัดสินใจคิดวิเคราะห์
ไลฟ์สไตล์ที่ชอบการตัดสินใจ
พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ล้วนแล้วแต่เป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพ ตารางใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

ลักษณะเฉพาะ

จุดแข็ง

การโฟกัส ประสิทธิภาพ และการจัดระเบียบคือจุดแข็งของชาว ENTJ พวกเขาเชี่ยวชาญในการจัดการเรื่องที่ซับซ้อน ไม่ได้รับผลกระทบจากอารมณ์หรืออคติส่วนตัวในการตัดสินใจ สามารถกำหนดวิธีแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากความสามารถในการจัดการเวลาและทรัพยากรแล้ว พวกเขายังสามารถวางแผนและทำงานให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ

ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จเป็นอีกปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จของชาว ENTJ พวกเขามักจะโหยหาความท้าทายและความก้าวหน้า มุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จและความก้าวหน้า มีเป้าหมายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง ทำให้พวกเขาตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของตน ในการแสวงหาอุดมคติของชีวิต ความสามารถพิเศษของชาว ENTJ ในการวิเคราะห์และการสรุปช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ในทางปฏิบัติและประสิทธิภาพ และสามารถวิเคราะห์และเข้าใจประเด็นต่างๆ แบบองค์รวม ซึ่งนำไปสู่การตัดสินที่แม่นยำ ซึ่งมักจะมีบทบาทสำคัญในทีม

จุดอ่อน

บางครั้งชาว ENTJ อาจมีทฤษฎีมากเกินไปและไม่คำนึงถึงสถานการณ์ในทางปฏิบัติ พวกเขาเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีมุมมองกว้าง พวกเขามักจะมองประเด็นต่างๆ จากมุมมองทางทฤษฎี โดยมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์โดยรวมและแนวโน้มในอนาคต สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความยากลำบากในการดำเนินการตามแผนใหญ่ในขั้นตอนเฉพาะ ควบคู่ไปกับบางครั้งการมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของงานหรือผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ

นอกจากนี้ชาว ENTJ ยังต้องระมัดระวังในการตัดสินใจอีกด้วย แม้ว่าพวกเขามักจะมีความคิดที่สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ แต่บางครั้งพวกเขาก็อาจคิดมากเกินไปและพยายามดิ้นรนเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ พวกเขาขับเคลื่อนด้วยการแสวงหาประสิทธิภาพและผลลัพธ์ พวกเขาอาจตัดสินใจอย่างเร่งรีบ โดยไม่ได้เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สิ่งที่ควรพัฒนา

  1. รับมุมมองของผู้อื่น: ชาว ENTJ เป็นคนเด็ดเดี่ยวและเอาแต่ใจตัวเอง ยากต่อการโน้มน้าว และไม่น่าจะเปลี่ยนใจ เพื่อจะเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเห็นสิ่งต่าง ๆ ในวงกว้างมากขึ้น
  2. ควบคุมผู้อื่น: เนื่องจากเป็นประเภทบุคลิกภาพชอบบงการชาว ENTJ จึงมักจะใช้อำนาจเหนือผู้อื่น การเรียนรู้ที่จะให้อิสระและพื้นที่แก่ผู้อื่นมากขึ้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์และการเติบโตส่วนบุคคลของพวกเขา
  3. ปลูกฝังความอดทน: ชาว ENTJ มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ และอาจยอมแพ้หรือพลาดโอกาสที่ดีกว่าเนื่องจากขาดความอดทน การทำตามแผนทีละขั้นตอนอย่างใจเย็นจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย
  4. หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองมากเกินไป: ชาว ENTJ มีมาตรฐานและความคาดหวังที่สูงสำหรับตนเองและผู้อื่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดหวัง พวกเขาจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองมากเกินไปและยอมรับความไม่สมบูรณ์และความผิดพลาด
  5. เสริมความใจเย็น: ต้องทำอะไรอย่างใจเย็น เนื่องจากบุคลิกภาพของพวกเขา บางครั้งพวกเขาจึงใจร้อนมากเกินไป และจำเป็นต้องจัดการกับปัญหาและความท้าทายอย่างใจเย็นและมีเหตุผลมากขึ้น

ความสัมพันธ์

คู่รัก

ชาว ENTJ เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเข้ากันได้ทางจิตกับคู่มากที่สุด ในความสัมพันธ์ พวกเขามักจะแสดงความซื่อสัตย์ ความภักดี และความน่าเชื่อถือ และเมื่อมองหาคู่ พวกเขามุ่งเน้นไปที่คนที่มีนิสัยใกล้เคียงกัน ในที่นี้ความคล้ายคลึงหมายถึงความสนใจ ค่านิยม บุคลิกภาพ ฯลฯ สำหรับพวกเขาคู่รักที่เป็นอิสระ มั่นใจ และชาญฉลาดนั้นน่าดึงดูดมาก

เมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ชาว ENTJ จะมุ่งเน้นไปที่ความสมดุลและการเติบโตร่วมกัน หากสติปัญญาของคู่รักตรงกับของพวกเขา มันจะส่งเสริมความเข้าใจและช่วยรักษาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้น ในชีวิตประจำวัน การแบ่งปันความสุข การแลกเปลี่ยนความคิด การเติบโตร่วมกัน และการเพลิดเพลินกับความงดงามของชีวิต จะนำความสุขอันลึกซึ้งมาสู่ชาว ENTJ

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าชาว ENTJ มักจะไม่สามารถยอมรับได้ว่าคนรักของพวกเขาปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อเขา ด้วยบุคลิกที่แข็งแกร่ง พวกเขาจำเป็นต้องสร้างการสื่อสารที่ดีและความเคารพซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์

มิตรภาพ

ชาว ENTJ มีความกระตือรือร้น ตรงไปตรงมา และใจกว้าง พวกเขามักจะกระตือรือร้นในการเข้าสังคม พวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงความคิดและความเห็นของตนโดยตรง และมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนจากภูมิหลังและประสบการณ์ที่หลากหลาย รักษามิตรภาพที่ดีได้อย่างน่าอัศจรรย์และสร้างความประทับใจเชิงบวกให้แก่ผู้อื่น แม้ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ตึงเครียดชาว ENTJ มักจะหาวิธีผ่อนคลายอารมณ์และประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างดี

แม้ว่าพวกเขาจะดูเป็นกันเองและน่าพอใจ แต่การเป็นเพื่อนสนิทกับชาว ENTJ การสนทนาที่ลึกซึ้งและมีความหมายถือเป็นสิ่งสำคัญ พวกเขาโฟกัสไปที่การพัฒนาตนเองและความก้าวหน้า ชื่นชมผู้คนที่พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความลึกของการสนทนา และสนุกกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่กระตุ้นความคิดและการเติบโตของพวกเขา เป็นผลให้ชาว ENTJ มีเพื่อนมากมาย แต่มีเพื่อนสนิทน้อยนั้นเอง

ครอบครัว

การเป็นพ่อแม่มักนำมาซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วและความเครียด แต่สำหรับชาว ENTJ ที่รักความท้าทาย ความแปลกใหม่และความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรมีมากกว่าความกดดันและความพ่ายแพ้อย่างมาก ในฐานะพ่อแม่ พวกเขาทุ่มเทอย่างมาก โดยตั้งความคาดหวังไว้สูงต่อการศึกษาและพัฒนาการของบุตรหลาน

ในทำนองเดียวกัน ความมั่นใจเป็นพิเศษและความตั้งใจอันแรงกล้าของพวกเขาอาจส่งผลต่อความต้องการและความรู้สึกของเด็กๆ ทำให้พวกเขาอยู่ภายใต้อำนาจ ดังนั้น วิธีการที่นุ่มนวลกว่า โดยให้ความสนใจกับความต้องการทางอารมณ์ของเด็กและการเปลี่ยนแปลงอารมณ์เล็กน้อย จึงเป็นสิ่งที่ชาว ENTJ จำเป็นต้องเรียนรู้

อาชีพ

โอกาศ

ชาว ENTJ เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ แสดงความมั่นใจ ความตรงไปตรงมา และความคล่องตัวในทีม ความสามารถในการพิจารณาประเด็นปัญหาอย่างเป็นกลางโดยไม่ปะปนความรู้สึกส่วนตัว ภาพรวมที่ยอดเยี่ยมและการคิดที่ยืดหยุ่นมักจะทำให้พวกเขาได้รับการยอมรับ ในฐานะผู้นำ พวกเขาเก่งในการสนับสนุนและออกคำสั่ง ปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และเป็นผู้นำและปรับใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับแนวคิดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ชาว ENTJ ยังเป็น “นักปฏิรูป” ในที่ทำงาน โดยมีแรงจูงใจอันแรงกล้าในการสร้างคุณค่าในตนเอง โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถสร้างวิธีการและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย นำนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กรและทีม ช่วยให้พวกเขาโดดเด่นในที่ทำงาน

ความเสี่ยง

ปัญหาสำคัญสำหรับชาว ENTJ ในที่ทำงานคือการเรียกร้องจากผู้อื่นมากเกินไปและคาดหวังมาตรฐานที่ต่ำจากพวกเขา พวกเขาอาจใช้มาตรฐานที่เข้มงวดเช่นเดียวกันกับผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พวกเขาทำกับตัวเอง บางครั้งการครอบงำมากเกินไป นำไปสู่ความเครียดและความขุ่นเคืองในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน ค่อยๆ ก่อให้เกิดความตึงเครียดและความบาดหมางกันในทีม

ข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือความหลงใหลในประสิทธิภาพ ชาว ENTJ ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ เหตุผล และการบรรลุเป้าหมาย มีความอดทนต่อความเกียจคร้านต่ำ และอาจกลายเป็นคนมีอำนาจและไม่พอใจ โดยละเลยสถานการณ์พิเศษและความแตกต่างระหว่างบุคคล สิ่งนี้อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมและไร้มนุษยธรรม

ตัวอย่างอาชีพ

อาชีพที่เหมาะสม: 💰 การเงิน, 💼 ธุรกิจ, 💻 เทคโนโลยี, 🔧 วิศวกรรม, 📈 ที่ปรึกษา, 🏛️ ผู้เชี่ยวชาญ, 🎬 ความบรรเทิง, ฯลฯ

อาชีพทั่วไป: 💳 เจ้าของร้านค้า, 💼 นักลงทุน, ⚖️ นักกฏหมายทางการเงิน, 💼 ที่ปรึกษาด้านการเงิน, ⚖️ ทนายความ, 🏘️ นักพัฒนาที่ดิน, 🛍️ ผู้จัดการฝ่ายขาย, 🏗️ วิศวะกรโยธา, 💰 นักวางแผนทางการเงิน, 🌿 วิศวะกรสิ่งแวดล้อม, 📊 นักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์, 🎓 นักการศึกษา, 📈 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ⚖️ ผู้พิพากษา, 🏢 ผู้จัดการ, ฯลฯ

ความสัมพันธ์กับบุคคลิกอื่นๆ

ความสัมพันธ์บุคลิกภาพ
คู่ที่ดีที่สุดISTPINTP
คู่ที่ดีENFJENTPINTJESTJISFPINFPENFP
เพื่อนที่ดีENTPENTJINFJISTJ
คู่ค้าธุรกิจENFJESFPINTJESTJESFJINFPESTP
คู่ที่ไม่ค่อยเข้ากันISFJ
หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทบุคลิกภาพมีความซับซ้อนและหลากหลายอย่างมาก และไม่สามารถอธิบายและทำนายได้ด้วยทฤษฎีหรือแบบจำลองที่เป็นหนึ่งเดียวง่ายๆ คำอธิบายนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

ENTJ กับ ISTP

ชาว ISTP ที่เงียบขรึมและใจเย็น รวมถึงชาว ENTJ ที่ซื่อสัตย์และเด็ดเดี่ยวเป็นพลังงานที่ลงตัวกันของทั้งคู่ พวกเขาชื่นชมคุณลักษณะของกันและกันที่ตนเองขาดและเต็มใจที่จะสำรวจประสบการณ์ชีวิตของกันและกัน พวกเขาเข้าใจเจตนาของกันและกันได้ง่าย แต่ต้องแก้ไขทัศนคติบางอย่างที่แตกต่างกันด้วย

ENTJ กับ INTP

ชาว ENTJ และชาว INTP สามารถเข้ากันได้ทั้งการกระทำและความคิดความรู้สึก ทั้งคู่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหัวข้อที่น่าเบื่อเพื่อสำรวจด้านที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น วรรณกรรม ศิลปะ กิจกรรมทางสังคม หรือทฤษฎีใหม่ๆ ความเข้ากันทางปัญญานี้ทำให้พวกเขาชื่นชมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

ENTJ กับ ENFJ

ชาว ENTJ และชาว ENFJ จะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของกันและกันออกมา ชาว ENTJ ให้ความสำคัญกับตรรกะ ความใจเย็น กฎเกณฑ์ และประสิทธิภาพ ในขณะที่ชาว ENFJ ให้ความสำคัญกับความอดทน กระตือรือร้น และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และอารมณ์ระหว่างบุคคล บุคลิกที่เกื้อกูลกันเหล่านี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยืนยาวร่วมกันได้ พวกเขาจะพยายามมีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงลึก และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

ENTJ กับ ENTP

การจับคู่กันของชาว ENTJ และชาว ENTP เปรียบเสมือน "การเผชิญหน้าที่รุนแรง" ทั้งสองมีความเฉลียวฉลาด ตรงไปตรงมา มีชีวิตชีวา มีความสนใจในด้านการใช้เหตุผลและแนวความคิด จึงมีเรื่องให้ถกกันมากมายและมีวิธีการคิดที่เข้ากันได้ดี พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ให้ความสนับสนุนและมีชีวิตชีวาร่วมกันได้

ENTJ กับ INTJ

การจับคู่ของชาว ENTJ และชาว INTJ นำมาซึ่งความสุขและความท้าทายในชีวิต ชาว ENTJ มีความเป็นผู้นำทั้งในที่ทำงานและในชีวิต ในขณะที่ชาว INTJ เชี่ยวชาญด้านคิดทบทวนสิง่ต่างๆและการให้คำแนะนำ พวกเขาเป็นคู่แข่งขันระดับมืออาชีพที่ยอดเยี่ยม และในความสัมพันธ์ส่วนตัว ก็สามารถต่อสู้และเติบโตไปด้วยกันได้

ENTJ กับ ESTJ

ชาว ESTJ และชาว ENTJ เป็นการผสมผสานการจับคู่กันที่มีชีวิตชีวา พวกเขาสามารถหาความสนใจที่มีร่วมกันได้อย่างง่ายดายและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาดีๆ ร่วมกัน ชาว ENTJ สามารถช่วยให้ชาว ESTJ สร้างกรอบงานของเขาได้ ในขณะที่ชาว ESTJ สามารถช่วยชาว ENTJ สังเกตเห็นช่องโหว่ในรายละเอียด ไม่ว่าในการใช้ชีวิตหรืออาชีพการงาน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นการส่งเสริมกันและกัน

ENTJ กับ ISFP

เมื่อชาว ENTJ และชาว ISFP มาพบกัน พวกเขาอาจถูกดึงดูดทันทีเนื่องจากความแตกต่างทางบุคลิกภาพของพวกเขา ชาว ISFP ชื่นชมสติปัญญาและความเด็ดขาดของชาว ENTJ ในขณะที่ชาว ENTJ ชอบความอบอุ่นและความเอาใจใส่ของชาว ISFP เรื่องที่ควรคิดของคู่นี้คือการสื่อสารที่ควรให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้สึกของฝ่านตรงข้าม

INFP กับ ENTJ

ชาว INFP ที่เป็นคนเงียบๆและเปิดกว้างกับชาว ENTJ ที่กระตือรือร้นและมั่นใจอาจดูแตกต่างกัน แต่พวกเขามีความคิดและความอยากรู้อยากเห็นเหมือนกัน ยังสามารถแบ่งปันและเพลิดเพลินกับความงดงามของชีวิตได้ อย่างไรก็ตามชาว ENTJ อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำสูง ดังนั้นพวกเขาควรระมัดระวังในการแสดงออกและทักษะการสื่อสารของพวกเขา

ENTJ กับ ENFP

ชาว ENTJ มองหานักคิดที่มีความมั่นใจและความอิสระ มีแนวโน้มที่จะสนใจในชาว ENFP ที่มีจิตวิญญาณที่อิสระเสรีได้ง่าย ในทางเดียวกันเสน่ห์และความมั่นใจของชาว ENTJ ดึงดูดใจชาว ENFP ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามความแตกต่างในการแก้ปัญหาของพวกเขาอาจจะสามารถนำไปสู่ความขัดแย้ง จึงต้องอาศัยการสื่อสารและความเข้าใจที่มากขึ้น

ENTJ กับ ESFP

ชาว ESFP และชาว ENTJ ต่างมีความมีชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บุคลิกที่แตกต่างกันของพวกเขาอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและปัญหาที่บานปลาย

ENTJ กับ ENTJ

ชาว ENTJ มักจะเป็นคนที่ภายนอกดูเขาสังคมเก่งแต่ที่จริงแล้วเป็นคนเก็บตัว พวกเขามีทักษะในการเข้าสังคมได้ดีแต่ชอบที่จะอยู่คนเดียว เมื่อชาว ENTJ สองคนมาพบกัน พวกเขาจะดึงดูดกันด้วยความมั่นใจอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาและจะสามรถรักษาความสัมพันธ์อันดีเอาไว้ได้

ENTJ กับ ESTP

ENTJ และ ESTP มองเห็นสื่งที่ขาดของกันและกัน พวกเขากระฉับกระเฉงและไว้ใจได้ พวกเขาสามารถยกระดับความคิดของกันและกันในระหว่างการสนทนาซึ่งนำไปสู่การมีวุฒิภาวะและมีมุมมองที่กว้างขวางครอบคลุม

ENTJ กับ ESFJ

ชาว ENTJ โฟกัสไปที่การตั้งเป้าหมายและการวางแผน ในขณะที่ชาว ESFJ เป็นคนอ่อนไหวง่าย มีแพชชั่นสูง และมีความรับผิดชอบ ดูเหมือนนิสัยของพวกเขาจะขัดแย้งกันแต่พวกเขายังสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ENTJ กับ INFJ

ความเด็ดขาดและมีเหตุผลของชาว ENTJ สามารถชี้แนะและเป็นผุ็ฟังที่ดีให้แก่ชาว INFJ ได้ เมื่อที่ชาว INFJ มีอารมณ์ที่อ่อนไหวพวกเขาสามารถตัดสินเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นกลางซึ่งช่วยให้ชาว INFJ หลีกเลี่ยงกับดักทางอารมณ์ได้

ENTJ กับ ISTJ

ชาว ISTJ และชาว ENTJ อาจแตกต่างกันในการตัดสินใจและการสื่อสาร แต่ทั้งคู่ให้นั้นความสำคัญกับความสัมพันธ์อย่างจริงจังและเคารพจุดยืนของกันและกัน ทำให้พวกเขาช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันได้

ENTJ กับ ISFJ

ISFJ ที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของชาว ENTJ ที่มุ่งมั่น ชัดเจน และชอบวางแผน ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการสนิทกบคนอื่น พวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในฐานะคู่รัก

ชาว ENTJ ที่มีชื่อเสียง

จากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการกระทำของบุคคลที่มีชื่อเสียง (บทสัมภาษณ์ บทความที่ตีพิมพ์) เราได้รวบรวมหรือคาดเดารายชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนบางส่วนที่มีบุคคลิกแบบ ENTJ:

สตีฟ จ็อบส์ – นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ และผู้ร่วมก่อตั้ง Apple Inc. ชาวอเมริกัน

นโปเลียน โบนาปาร์ต – ผู้นำทางทหารและนักการเมืองชาวฝรั่งเศส ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1

จอห์น ฟิตซ์เจอรัลด์ เคนเนดี้ – นักการเมืองและทหารชาวไอริช-อเมริกัน ประธานาธิบดีคนที่ 35 ของสหรัฐอเมริกา

แฟรงคลิน เดลาโน รูสเวลต์ – ประธานาธิบดีคนที่ 32 ของสหรัฐอเมริกา

พระนางบูเช็กเทียน – นักการเมืองจีนในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นจักรพรรดิหญิงเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์จีน

มาร์กาเร็ต ฮิลดา แทตเชอร์ – นักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมชาวอังกฤษ นายกรัฐมนตรีคนที่ 49 ของสหราชอาณาจักร

จิม แคร์รีย์ – นักแสดง นักเขียนบท และโปรดิวเซอร์ชาวแคนาดา-อเมริกัน

กอร์ดอน แรมเซย์ – เชฟ พิธีกรรายการโทรทัศน์ และนักวิจารณ์อาหารชาวอังกฤษ

วูปี โกลด์เบิร์ก – นักแสดง นักเขียน นักแต่งเพลง และพิธีกรรายการทอล์คโชว์ชาวอเมริกัน

แฮร์ริสัน ฟอร์ด – นักแสดงภาพยนตร์ชาวอเมริกัน