1/?

Hvor flink er du i engelsk?

Kan du svare korrekt på disse 25 spørsmålene? Snakker du virkelig perfekt engelsk? Finn det ut nå!

Din engelskpoengsum:

Prøv på nytt