Apakah tahap Bahasa Inggeris anda?

Bahasa Inggeris adalah pelik. Ianya boleh difahami melalui pemikiran yang teliti dan kental.

Adakah anda benar-benar fasih berbahasa Inggeris? Bolehkah anda menjawab kesemua 25 soalan dengan betul? Semak seberapa bagus Bahasa Inggeris anda sekarang!

BahasaBahasa InggerisBahasa
Markah Anda:
sedang dinilai...

Lagi