1/?

زبان انگلیسی ات در چه حده؟

انگلیسی زبان عجیبیه. البته می تونی با تفکر کامل، هر چند سخت اونو یاد بگیر.

می تونی عین بلبل انگلیسی صحبت کنی؟ می تونی به این بیست تا سوال جواب درست بدی؟ سطح زبانت رو همین الان ببین.

arealme.com
View more
امتیاز زبان انگلیسیت:

رو وال فیس بوکم شیر کن!
دوباره تست رو بده
آزمون سنجش سن عقلی2014-IQ آزمونچه شغلی را باید انتخاب کنیدتا چه حد میتونی رنگا رو تشخصیص بدی؟تست تطابق اسم2015-IQ آزمونتست رادار شخصیت شغلی - نسخه 2016تست نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نیمکره چپآزمون هوش هیجانی گلمان- Golemanاز لحاظ عقلی چه سالی به دنیا اومدی؟آزمون سنجش سلامتچه حیوونی هستی؟به کجای دنیا باید سفر کنم؟World Geography Test (Persian)