1/?

زبان انگلیسی ات در چه حده؟

انگلیسی زبان عجیبیه. البته می تونی با تفکر کامل، هر چند سخت اونو یاد بگیر.

می تونی عین بلبل انگلیسی صحبت کنی؟ می تونی به این بیست تا سوال جواب درست بدی؟ سطح زبانت رو همین الان ببین.

arealme.com
View more
امتیاز زبان انگلیسیت:

رو وال فیس بوکم شیر کن!
دوباره تست رو بده