تا چه حد میتونی رنگا رو تشخصیص بدی؟

رنگ متفاوت را در بین بلوک ها پیدا کنید
در 60 ثانیه!
امتیاز:1||

View more
آزمون سنجش سن عقلی2014-IQ آزمونچه شغلی را باید انتخاب کنیدتست تطابق اسم2015-IQ آزمونتست رادار شخصیت شغلی - نسخه 2016تست نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نیمکره چپآزمون هوش هیجانی گلمان- Golemanاز لحاظ عقلی چه سالی به دنیا اومدی؟آزمون سنجش سلامتزبان انگلیسی ات در چه حده؟چه حیوونی هستی؟به کجای دنیا باید سفر کنم؟World Geography Test (Persian)