ידע

חידונים שנוצרו כדי לבחון את ידעך בנושאים שונים. כולל טריוויה.

האם אתם חכמים יותר מתלמידי בית ספר יסודי? (98% מהמבוגרים נכשלים במבחן הזה)האם אתם חכמים יותר מתלמידי בית ספר יסודי? (98% מהמבוגרים נכשלים במבחן הזה)מבחן מיצב בידע כללימבחן מיצב בידע כללי