1/?

Test Kratkotrajne memorije

Ovaj test je napravljen od strane rehabilitiacionih eksperata. Može biti upotrebljen za određivanje nivoa kratkotrajne memorije kao i za rehabilitacione vežbe memorije.

Pravilo: Kad god vidite set brojeva, kliknite na odgovor koji predstavlja isti taj set u obrnutom redosledu. Na primer, ako je set 1 5 2 9, vi kliknite na odgovor : 9 2 5 1.

Pažnja: Brojevi u ovom testu su nasumično generisani. Ukoliko vam pravila nisu jasna na početku možete ponoviti test nekoliko puta. Dodatni pokušaji NE utiču na finalni rezultat.

[ Ability tests ]
Rezultat vaše kratkotrajne memorije je:
Procenjivanje...

Pokušaj opet