Professional fərdi test

Bütün suallara cavab verin.Özünə ən uyğun olan cavabı seç.

Özünə uyğun cavabı seç, dost və tanışların nə düşünəcəyinə görə yox ,özünə görə seçim et

Şəxsiyyət və ÖzKaryeraENFJENFPENTJENTPESFJESFPESTJESTPİnsan MetrikləriINFJINFPINTJINTPISFJISFPISTJISTPİşlərŞəxsiyyətPsixoloji Test

Yenidən başla

INTP

Fikirləşmək - Fikirinizi başkalarına bildirin
Siz çevik,ağıllı,düzünü üzə deyən,başkalarını həvəsləndirə bilən. Hər bir şeyi həll problemini səbəbini tapıb həll edən. İnsanları anlama qabiliyyətiniz var.Siz qayda ilə getməyi sevmirsiz, çox vaxt işləri köhnə üsullar ilə həll etmirsiniz,tez-tez maraqlarınız dəyişir.
İNTP dahi: Albert Einştein , Fizik

ENTP

Falçı - İdealarınız ilə paylaşın
Siz çevik,ağıllı,düzünü üzə deyən,başkalarını həvəsləndirə bilən. Hər bir şeyi həll problemini səbəbini tapıb həll edən. İnsanları anlama qabiliyyətiniz var.Siz qayda ilə getməyi sevmirsiz, çox vaxt işləri köhnə üsullar ilə həll etmirsiniz,tez-tez maraqlarınız dəyişir.
ENTP dahi: Sokrat , Filosof

ENTJ

İcraedici - Hər şey kontrol altındadır
Siz vicdanlı,qətiyyətli,lider olmaq bacarıqına malik olansınız.Siz məntiqi və xeyiri olmayan atdımları tez görürsniz. Siz təşkilatın intizamlı olması üçün sistemi dayanmadan inkişaf etdirənsiniz.Siz özünüz üçün plan qurub və həqiqətəndə yerinə yetirirsiniz. Hər bir şeydən xəbəri olan,çox bilmiş,həmçinin bildiklərinizi başkaları ilə bölüşənsiniz.
ENTJ dahi:Napoleon Bonaparte,Emperator

INTJ

Ekspert - Mükəməllik və unikallıq layiq olmaq arzusunda
Sizin çoxlu fikirləriniz var. Siz tez-tez dayanmadan öz fikirlərinizi həyata keçirirsiniz,öz məqsədinizə çatırsınız.Siz ətrafda baş verənləri tez və aydınlıq ilə görürsünüz,saatlarla bir yerdə dayanıb bir iş barədə fikirləşə bilənsiniz. Söz verib sözünüzü yerinə yetirənsiniz.Özünüzə və başkalarına qarşı eynisiniz
INTJ dahi:Isaac Newton,Physicist

ENFJ

The giver - Hər bir insanın bacarıqı gələcəkdə daha çox olacaq
Çox mehriban, məsuliyyəti olan, qayğıkeş,şəfqətli.Hər birinin nə hiss etdiklərini hiss edə bilirsiniz. Hər birinin bacarığlı olduğunu görürsiniz, onların bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün yardım edirsiniz. Sizi tərifləyəndə və ya danlayandamaqa qarşı həssasınız.
ENFJ dahi:Martin Luther King, Jr. ,Civil rights activist

INFJ

Rəhbər - İşıqlıq onlara qarandıq verir
O hər zaman sənin fikirindədir.Siz insanların motivasiyasını anlamaq istəyirsiniz,inslanları araşdırırsınız.İşlərinizi diqqət ilə görürsiniz.Sizin istədiyiniz insanlara daha yaxşı qulluq göstərmək.
INFJ dahi:Plato,Philosopher

ENFP

Ruhlandlıran - Həyatda hər şey ola bilər
Siz sevgi və emosiyalar ilə dolu bir insansınız. Həyatda hər şey ola bilər.Siz hər bir yerdən əlaqə axtarırsınız,siz əlaqə axtardıqlarınızın hammısı özünə inanan və işləri həll edə bilənlərdir.Sizə onun sizə güvənlik hissi verməyi lazımdır,sizi dəstəkləməyi lazımdır.
ENFP dahi:Tom Hanks

INFP

Filosov - İstədiyin həyatı yaşa
Siz idealistsiniz, özünüzə və sizə vacib olan insanlara sadiqsiniz. Siz özünüzə uyğun həyat sürməyi ümüd edirsiniz.Sizin hər bir şey ilə maraqlanırsınız, her bir şeyə ümüd olursunuz, öz və başkalarınız fikirini gərçəkləndirə bilirsiz. Siz insanları anlamaqa çalışırsınız,həmçinin hər birinin bacarığını görürsiniz, onların bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün yardım edirsiniz.
INFP dahi: J.K. Rowling ,《Harry Potter》

ESTP

Practical person - Ətrafdaki problemləri həll etmək
Çox səmimisiniz və güclüsünüz. Siz reallıqda olan problemləri həll edirsiniz və tez bir zamanda effektini görürsiniz.İdealar sizə maraqlı deyil,öz gücünüz ilə işləri həll etməyi xoşlayırsınız.Siz onunla bir yerdə vaxt keçirməkdən həz alırsınız.Həyat sizin üçün rahat və sevincdir.Siz həyatdan dərs almaqı sevirsiniz.
ESTP dahi:George Bush,Amerika prezidenti

ISTP

Əl işi - Sakit güdmək və tez hərəkət etmək
Çox səbirlisiniz. Sakit neyisə güdənsiniz,amma bir problem olanda, siz tez həll edirsiniz. Tez-tez bir işin daha yaxşı alınması üçün analiz edirsiniz. Problemin necə yaranması sizə çox maraqlıdır.Siz məntiq ilə işləri həll edirsiniz.Sizin üçün bir işi effektiv həll etməl vacibdir
ISTP dahi:Steve Jobs,Founder of Apple

ESFP

İştraktçı - Həyat böyük bir səhnədir
Siz səmimi,mehriban,açıq bir insansınız. Siz həyatı çox sevirsiniz və hər bir şeydən həzz alırsınız. Başkaları ilə iş qurmağı sevmirsiniz.İşinizdən həzz alırsınız və bütün gücünüzü işinizə sərf edirsiniz.Yeni insanlara və yeni bir yerə tez öyrəşirsiniz və həzz alırsınız.Siz bir şəxs ilə əməkdaşlıq edən kimi yenilik yaradırsınız.
ESFP dahi:Leonardo DiCaprio

ISFP

İncəsənət ustası - Daxili dünyanızın köməyi ilə əsərlərinisi nümayiş edin
Siz sakit,mehriban,yumuşaqsınız. İndiki həyatınızın hər bir şeydən həzz alırsınız. Siz təkliki sevirsiniz, öz vaxtızı özünüz üçün ayırırsınız.Öz ürəyiniz istədiyi kimi edirsiniz, yaxşı adamlara qarşı sadiqsiniz.Siz qarışıqlığı xoşlamırsınız, öz fikirlərinizi baska birilərinə yeridən deyilsiniz.
ISFP Celebrity: Lady Gaga,

ESTJ

Eşikağası - İndiki işi düzgün üsullar ilə həll edək
Siz reallıqdan uzaqlaşmıyan,özünüzə güvənənsiniz, bir şeyə qərar verən kimi edirsiniz. Bir işi bitirmək üçün hər bir şeydən istifadə edirsiniz. Siz effektli üsullar ilə işlərinizi həll edirsiniz.Sizin öz ağıllı,düzgün fikirləriniz var,siz öz fikirləriniz ilə hər şeyi həll edirsiniz.Öz planlarınız ilə işlərinizi həll edirsiniz
ESTJ dahi:Hillary Clinton,U.S. Secretary of State

ISTJ

İnspektor - Planları diqqət ilə həll editmək
Siz sakit, ciddi, dıqqətli və sadiq olduqunuza görə hər şeyin öhtəsindən gələ bilirsiniz.Rasionallıq ilə öz nə etdiyinizi qərar verirsiniz,rahatlıqla, yavaş-yavaş, bir-bir işlərinizi görürsünüz.İş və evdəki işlərinizi plan ilə edirisiniz. Ədət və sadiqlik sizin üçün çox vacibdir.
ISTJ dahi:George Washington,U.S. President and general

ESFJ

Qayğıkeş - Başkalarına ürək ilə yardım etmək
Siz çox yaxşı,diqqətli,ürəklə birlikdə iş görməyi sevirsiniz.Siz ahəngdar şərayit axtarışındasınız və özünüz üçün şərayit yaradmağa çalışırsınız. Siz öz işinizi başkaları ila birlikdə bitirməyi xoşlayırsınız.Siz çox sadiqsiniz,başkaların qayğısına qalırsınız.Başklarının arzularını görürsünüz və yardım etməyə çalışırsınız.Siz ümüdsiniz ki onlar sizin onlara qarşı sadiqliyinizi hiss edəcəklər.
ESFJ dahi:Gerald Ford,U.S. President

ISFJ

Qəyyum - Başkalarını qorumaq
Siz sakit,sadiq vəsəmimisiniz. Siz öz işinizi diqqət ilə bitirə bilirsiniz. Siz işlərinizi çox ciddi,diqqətli,dəqiq edirsiniz.Siz çox sadiq,anlayan,vacib insanların vacib olan şeylərini yadda saxlayırsınız.Başkalarının hisslərinin qayğısınına qalırsınız.Siz ətrafın qayğısına qalırsınız.
ISFJ dahi:George Marshall,U.S. general and Secretary of State

Diqqət: Bu test sizi sizə tanıdacaq. Hər bir insan neyəsə meyllidir.Bu suallar sizin pis və yaxşı tərəfinizi göstərəcək. Hər bir insanın xasiyyəti deyişilir.Əgər sizin sualların cavabında sizin yaxşı olduğunuz deyilirsə ,o demək deyil ki özünüzdən razı olasınız,ona görə ki özünüzü kontrol edə biləsiniz.

Ekstraversiya yoxsa İntroversiya - fikirlərinizi neyə verirsiniz,gücünüz haradan alırsınız?

Siz: Iİntroversiya Tendensiya, Ətrafın deyişilməsi özünə təsiri:Psixoloji bacarıqınız və diqqətiniz bir yerə toplanacaqlar,əsas diqqət öz fikirləriniin anlamaq,idealarınızı. Düşünməyi və kitab oxumaqı daha sevmək.

Sizinlə eyni olmayan: E Ekstraversiya Tendensiya, Ətrafa necə təsir edə bilərsiniz: psixoloji bacarığınız və diqqətinizbir yerə toplanacaqlar və daxili dünya ilə müzakirə edəcəklər

S hiss edirsiniz yoxsa instinkt N - Dünyadan xəbəriniz olanda, daha çox neyə diqqət verirsiniz?

Siz: N instinkt Tendensiya, Mücərrəd nəzəriyyə və prinsip xoşlayıram,hər bir şeyə və inkişaf tendensiyasına diqqət.Ən maraqlısı ilham,təxəyyül,yaradıcılıq,sirr xoşlamaq,şans,gərar,ehtimal

Sizinlə eyni olmayan: S Hİss Tendensiya, Hisslər apparatı xəbər alır: Gördüyü,eşitdiyi,iynədiyi,dadına baxdığı,əl dəydiyi əşya.Ətrafa daha çox maraq göstər,təsviri,artıq bildiyin və etdiyin üsulları sev.

Düşünmək T yoxsa Hisslər F - siz necə qiymətləndirəcəksiniz və qərar verəcəksiniz?

Siz: Fikirləşmək Tendensiya, Əsas hər bir şeyə məntiq ilə baxıram,hər bir şeyə giymət verirəm. Daha ağıllı,obyektiv,düzgün,düşünürəm ki məqsəd qoymaqdaha vacibdir

Sizinlə eyni olmayan: Hissiyat Tendensiya, Başkalarına və özünə vacib bilən əhəmiyyət dəyər və harmoniya.Şəfqətli,mehriban,insanları anlayan.

Münsiflik yoxsa qavramaq - Siz necə öz həyatınız kontrol edirsiniz və planlaşdırırsınız?

Siz: Qavramaq Tendensiya, Daha çox informasiya alıb sonra qərar verirəm.Ona görədə onlar anlamağa və öyrəşməyə çalışırlar,prosesi daha vacib bilirlər, infosmasiya deyişdikçə məqsəddə nizamlanır.Həyatda onlar özlərində çox yer olduqunu göstəriblər. Rahat və sərbəst həyat tərzi.

Sizinlə eyni olmayan: Münsiflik Tendensiya, Cavab,qərar və qiymət verməyi xoşlamaq. Plan qurmağı xoşlamaq,menecerlik etməklə razı olmaq,cavab,işi bitirmək daha vacibdir.Həyatda səliqəli olmaq arzusunda, işdə diqqətlilik,vaxtın məhdud olmaqına hörmət.