số tuổi của tâm hồn

1/?

Hướng dẫn

Đây là một bài kiếm tra của Nhật Bản với tên 《精神年齢チェック》. Bạn hãy trả lời tất cả các câu hỏi một cách thành thật và nó sẽ hoàn toàn được bảo mật.

Kết quả này không phải để đánh giá trí tuệ của bạn.

Tuổi thật của tôi:

Thời Ơi

Số tuổi của tâm hồn:

Đa số mọi người có số tuổi của tâm hồn lớn hơn 5 tuổi so với tuổi thật

Đang đánh giá:

Tuổi thật:

Tuổi của tâm hồn:

Mức độ ngây thơ:

Mức độ chín chắn:

Mức độ già cỗi:

Chú thích: Bài kiểm tra này không hoàn toàn nói chính xác về định nghĩa "Tuổi tâm hồn" của bạn như bài kiểm tra IQ truyền thống. Nó là kết quả thực sự của những suy nghĩ của bạn. Nó không mang tính tốt/xấu gì so với tuổi hiện tại của bạn. Vi vậy đừng bao giờ cảm thấy buồn hay lo lắng về kết quả này. Chúc vui!! :)

Đã có...người chia sẻ bài viết này